Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΣ Λέων Κορωπίου — ΑΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Γυναικείο) (33-43)
Γήπεδο - 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου
Διεύθυνση: Πλατεία Πτεράρχου Γκιωκα και Καβασαλιωτού, Κορωπί