Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αχαρνής ΛΦΜ — ΑΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Γυναικείο) (63-45)
Γήπεδο - 1ο Αχαρνών
Διεύθυνση: Αχαρνές 136 78