Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΣ Εκπαιδ.Κωστέα-Γείτονα — ΑΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Γυναικείο) (30-50)
Γήπεδο - Ελληνογερμανικής
Διεύθυνση: Δημ. Παναγέα, Παλλήνη 153 51