Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΑΟ.Κουκουβαούνων — ΑΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Γυναικείο) (27-51)
Γήπεδο - Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Δημητσάνας 11, Μεταμόρφωση 144 52