Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΟ Μελισσίων — ΑΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Εφηβικό)
Γήπεδο - Κλειστό Μελισσίων Β
Διεύθυνση: Σάμου και Γεωρ. Γεννηματά, Πεντέλη 151 27