Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΟΚ Ακαδημία Αθ. — ΑΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (U11 Αγόρια)
Γήπεδο - Ελληνογερμανικής
Διεύθυνση: Δημ. Παναγέα, Παλλήνη 153 51