Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Σ.Κ. Άνοιξης — ΑΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Παιδικό Α) (40-59)
Γήπεδο - Κλειστό Άνοιξης
Διεύθυνση: Κανάρη 3, Άνοιξη 145 69