Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθλητής
Τζωρτζάτος Αναστάσης
Ηλικία:
Ύψος:
Φανέλα:

Τζωρτζάτος Αναστάσης