Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθλητής
Ζενελάι Κλέιντα
Ηλικία:
Ύψος:
Φανέλα:

Ζενελάι Κλέιντα