Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθλητής
Τασσόπουλος Δημήτρης
Ηλικία:
Ύψος:
Φανέλα:

Τασσόπουλος Δημήτρης