Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθλητής
Δευτεραίος Γιάννης
Ηλικία:
Ύψος:
Φανέλα:

Δευτεραίος Γιάννης