Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθλητής
Αντωνίου Ανδριανός
Ηλικία:
Ύψος:
Φανέλα:

Αντωνίου Ανδριανός