Πρόγραμμα Προπονήσεων

Ημέρα Ώρες Προπονήσεων
Δευτέρα 16:00 - 17:00 , Ενδυνάμωση 15:00 - 16:00
Τρίτη
Τετάρτη 18:15 - 19:45, Ενδυνάμωση 19:45 - 20:45
Πέμπτη
Παρασκευή 17:15 - 18:30
Σάββατο
Κυριακή