Πρόγραμμα Προπονήσεων

Ημέρα Ώρες Προπονήσεων
Δευτέρα
Τρίτη 16:00 - 17:00, Ενδυνάμωση 17:00 - 18:00
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο 14:00 - 15:00, Ενδυνάμωση 15:00 - 16:00
Κυριακή 10:00 - 11:30 Ανοιχτό Εργατικών Κατοικιών