Πρόγραμμα Προπονήσεων

Ημέρα Ώρες Προπονήσεων
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη 15:00 - 16:00, Ενδυνάμωση 16:00 - 17:00
Παρασκευή
Σάββατο 14:00 - 15:00
Κυριακή 09:00 - 10:00, Ενδυνάμωση 10:00 - 11:00