Πρόγραμμα Προπονήσεων

Ημέρα Ώρες Προπονήσεων
Δευτέρα 15:00 - 16:00, Ενδυνάμωση 16:00 - 17:00
Τρίτη
Τετάρτη 15:00 - 16:00, Ενδυνάμωση 16:00 - 17:00
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο 14:00 - 15:00
Κυριακή