Πρόγραμμα Προπονήσεων

Ημέρα Ώρες Προπονήσεων
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή 18:15 - 19:45 Ανοιχτό Εργατικών Κατοικιών
Σάββατο 10:00 - 11:00
Κυριακή 14:00 - 15:00