Προσεχείς Αγώνες

Πρόγραμμα Προπονήσεων

Ημέρα Ώρες Προπονήσεων
Δευτέρα 20:00 - 21:30, Ενδυνάμωση 19:00
Τρίτη Αγώνας
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο 19:00 - 20΅:30
Κυριακή 18:00 - 19:30