Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Τεχνικό Επιτελείο
Πλαγιαννάκος Παναγιώτης

Πλαγιαννάκος Παναγιώτης

Τεχνικός Διευθυντής - Προπονητής

Γκίκας Νίκος

Γκίκας Νίκος

Υπεύθυνος Ακαδημιών - Προπονήτης

Βόσικας Νίκος

Βόσικας Νίκος

Προπονητής

Αγγελής Νικόλας

Αγγελής Νικόλας

Υπεύθυνος Φυσικής Καταστάσης

Κυριακάκη Βικτωρία

Κυριακάκη Βικτωρία

Προπονήτρια

Σταύρος Αποστόλου

Σταύρος Αποστόλου

Προπονητής