Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθλητής
Δανιήλ Λάμπρος
Ηλικία:
Ύψος:
Φανέλα:

Δανιήλ Λάμπρος