Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  Κορωνάκης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Παπαγιαννάκη Νέλλα

Β Αντιπρόεδρος: Κωτσάκος Αθανάσιος

Γενικός Γραμματέας: Ζαβιτσάνος Γεράσιμος

Ειδικός Γραμματέας: Λάμπρου Σπύρος

Ταμίας: Γιαλούρης Νίκος

Β Ταμίας: Κρουστάλης Γρηγόριος

Γενικός Αρχηγός:  Κωνσταντιδέλης Αργύρης

Έφορος: Δεστές Βασίλειος