Α.Ν. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθλητής
Καραβασίλη Ρούλα
Ηλικία:
Ύψος:
Φανέλα:

Καραβασίλη Ρούλα